Solicitare Consimțământ și informare privind politica de prelucrare a datelor cu caracter personal (în continuare DCP) al salonului de epilare definitivă Skin Gallery

  1. Cine suntem?
  2. Când se aplică ?
  3. Ce date prelucrăm?
  4. Cum și când le colectăm?
  5. Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor colectate?
  6. Cine are acces la datele dvs?
  7. Cât timp sunt păstrate datele dvs?
  8. Ce drepturi aveți?
  9. Cum asigurăm securitatea datelor dvs?
1.Cine suntem?

Skin Gallery este o societate comercială cu răspundere limitată cu sediul social în Iași, str. Grigore Ureche 7, biroul asociat Tomașeschi & Asociații cu punctul de lucru pe șoseaua Nicolina 16 bl. 939, parter. Societatea prestează servicii ce țin de domeniul beauty. Detalii despre datele firmei puteți obține prin solicitare la adresa de mail skingallery8@gmail.com

2. Când se aplică?

Politica de prelucrarea a DCP se aplică persoanelor care intenționează să devină sau au devenit clienți ai salonului Skin Gallery, prin diferite metode de accesare a serviciilor, inclusiv prin intermediul paginii web: skingallery.ro
Această politică e valabilă din data de 01.12.2019
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. În conformitate cu (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Menționăm, cu referire la persoanele minore, că nu prestăm servicii și nu comercializăm minorilor bunuri decât în cazurile exprese prevăzute de lege.
Skin Gallery tinde să nu prelucreze DCP ale minorilor, cu vârsta sub 16 ani și să nu realizeze activitați publicitare și de marketing direct catre aceștia. Venim cu rugămintea ca orice persoană care ne furnizează DCP să garanteze că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu. Dacă totuși se întâmplă ca Skin Gallery să proceseze aceste date, fără a avea cunoștință de cauză, pentru o persoană care nu este majoră, Skin Gallery se obligă să sisteze procesarea acestor date odată cu luarea la cunostință a acestui fapt.

3. Ce date prelucrăm?

Mai întâi vom fi expliciți în ceea ce ține ce cuprinde DCP? Acestea sunt informații despre o persoană identificată sau identificabilă. Exemplificăm care ar fi DCP ale unei persoane: nume, prenume, adresa, numar de telefon, email, date legate de cartea de identitate, CNP, informatii bancare, cookie, adresa de IP a calculatorului, ID-urile dispozitivelor mobile, informatii din browserul dvs web (cum ar fi tipul browserului si limba browserului), ațiunile pe care le faceți pe o pagina web etc.
Skin Gallery prelucrează următoarele date: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon. Venim cu rugămintea de a nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

4. Cum și când le colectăm?

Colectarea DCP are loc în momentul solicitării de către dvs a programărilor la salonul Skin Gallery pentru accesarea serviciilor beauty prin intermediul paginii web, telefon sau prin rețelele de socializare. De obicei aceasta se face prin completarea cu DCP a unui formular, care servește la identificarea dvs ca și client pentru efectuarea programărilor, înregistrarea unei fișe de client și transmiterea către dvs a ofertelor promoționale.

5. Care este scopul și temeiul juridic pentru prelucrarea DCP colectate?

Toate DCP colectate de la dvs au ca scop exclusiv optimizarea și îmbunătățirea funcționării paginii web, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.
DCP furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de Skin Gallery în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor, exclusiv în scopurile expuse în continuare:
- Înscrierea pentru ședințe gratuite (dacă sunt oferte în acest sens) rezumată la transmiterea de către dvs a numelui, numărului de telefon, adresei de mail. În baza datelor înregistrate, comunicarea de informații legate de data programării, ora programării, informarea în ceea ce privește contraindicațiile, pregătirea pentru ședință.
- Înregistrarea fișei de client. Fișa de client se întocmește pentru fiecare persoană care dorește să beneficieze și/sau beneficiază de serviciile Skin Gallery și fac o programare în acest sens. Scopul fișei clientului este ținerea evidenței de către Skin Gallery a istoricului programărilor dvs și a tuturor ședintelor de tratament efectuate, cu specificarea tipului de tratament efectuat. Acest lucru se face pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor acordate clienților și anume tratamente cât mai individualizate.
- Transmiterea către dvs a ofertelor promoționale, pentru o mai bună comunicare cu dvs și grija purtată pentru dvs în așa măsură cât să beneficiați de tratamente la preț scăzut pentru a face economii la bugetul dvs. Aceaste oferte țin de marketing direct și publicitate ocazional și pot fi efectuate telefonic, prin mesaje sau pe mail.
- În timpul utilizăriipaginii web.: skingallery.ro, Skin Gallery date referitoare la istoricul de căutărilor dvs., respectiv: articole citite, produse audio-video vizualizate etc. Cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.

6. Cine are acces la datele dvs sau cui ar putea fi dezvăluite datele dvs?

Vă informăm că pentru funcționarea paginii web utilizăm diferite servicii de la furnizori (persoane împuternicite de operator), cărora am putea să le transmitem o parte din DCP colectate de la dvs, în condiția în care aceștia oferă garanții pentru aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate prevăzute de Regulament, astfel încât să asigure protecția drepturilor dvs. Astfel DCP colectate de la dvs ar putea fi trasferate furnizorilor de servicii externe privind următoarele:
- Servicii comunicare email;
- Servicii de facturare și contabilitate;
- Servicii de informare prin sms, operatori facebook, instagram, etc;
- Servicii plăți online, POS;
- Servicii juridice.
Mai putem dezvălui date personale în cazuri de audit sau vânzări ori unui transfer totale sau parțiale a afacerii sau activelor Skin Gallery (inclusiv în cazul unei reorganizari, fuziuni, achiziții, dizolvări sau de lichidare)
Există posibilitatea de a transfera DCP prin prescripțiile legii cum ar fi litigii, procese, solicitări din partea autorităților statului care aveți apartenență, sau este necesară dezvăluirea pentru asigurarea respectării termenilor și condițiilor Skin Gallery în scopul protejării operațiunilor și utilizatorilor.

7. Cât timp sunt păstrate datele dvs?

DCP furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pentru perioada cât dvs sunteți de acord, pe parcursul derulării relațiilor contractuale cu dvs. și ulterior pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție. Aveți dreptul de a solicita ștergerea DCP ale dvs la adresa de email: skingallery8@gmail.com.

8. Ce drepturi aveți?

- Dreptul de acces la date, este dreptul dvs de a obține din partea Skin Gallery o confirmare că se prelucrează sau nu DCP care vă privesc, precum și acces la datele respective, prin obținerea unei copii a DCP furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate tot în format electronic.
- Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) , este dreptul dvs de a obține din partea Skin Gallery ștergerea DCP ale dvs fără întârzieri nejustificate. Skin Gallery se obligă să șteargă datele respective, atunci când: (1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) dvs retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (3) dvs vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (4) DCP au fost prelucrate ilegal; (5) DCP trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Skin Gallery în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române. Skin Gallery se obligă să comunice fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate DCP orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru.
- Dreptul la rectificare, este dreptul dvs de a obține de Skin Gallery fără întârzieri nejustificate, rectificarea DCP inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, dvs aveți dreptul de a obține completarea DCP care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
- dreptul la restricționarea prelucrării, este dreptul dvs de a obține din partea Skin Gallery a restricționării prelucrării DCP în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (1) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Skin Gallery să verifice exactitatea datelor; (2) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (3) Skin Gallery nu mai are nevoie de DCP în scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (4) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Skin Gallery prevalează asupra drepturilor Dvs.;
- Dreptul de a solicita portabilitatea (exportul) DCP este dreptul prin care dvs să fie transmise direct de la Skin Gallery la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Ne rezervăm dreptul de a limita sau refuza portabilitatea DCP în cazul în care eforturile sau cheltuielile de furnizare a accesului ar fi disproportionate față de avantajele aduse în cazul respectiv.
- Dreptul de a inainta plângere, în conformitate cu dispozițiile legale in vigoare, catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
- Dreptul la opoziție, este dreptul dvs de a vă opune, din motive de situație individuală, în orice moment, prelucrării DCP ale dvs.
- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
- Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării DCP efectuate de Skin Gallery pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Ne rezervăm dreptul de a soluționa solicitarile de accesare, modificare sau ștergere a informațiilor în termen de 30 de zile de la primirea cererii.

9. Cum asigurăm securitatea datelor cu caracter personal?

Skin Gallery depune toate eforturile necesare pentru ca DCP furnizate de dvs să fie în siguranță.
În acest sens, Skin Gallery utilizează furnizori de servicii cu renume pe piață cum ar fi dezvoltatori de software, de găzduire, marketing, pentru ca DCP să fie protejate de pierderi, utilizari incorecte și acces neautorizat, dezvaluire, modificare si distrugere, ținând cont de natura acestora. Skin Gallery întreprinde, în mod regulat, toate măsurile ce țin de competența sa pentru a identifica și asigura securitatea informațiilor obținute de la dvs.

Amintim că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de Skin Gallery, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.
Vă mulțumim
Cu gratitudine
Skin Gallery